Genetik och bevarande                   

Vi är båda disputerade genetiker och dessutom intresserade av att bevara svenska lantraser. Vid detta bevarandearbete måste man hantera de genetiska, och andra, problem som man ofrånkomligen får då man arbetar med små grupper av djur. Vi har skrivit en del i ämnet genetik och bevarande genom åren och dessa texter hittar ni här. Texterna läggs ut efter hand och då andan faller på.

 

"Några ord om att bevara ursprungliga raser". Införd i Allmogefåret.

 

"Populationsgenetik". Från vår bok "Sveriges lantraser-kulturarv och genresurs."